Αποτελέσματα διαδικασίας επιλογής μαθητών της Α΄ γυμνάσιου του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας για το σχολικό έτος 2021-2022

Επιτυχόντες κατά αύξοντα κωδικό υποψηφίου                                   

1             20211

2             20212

3             20213

4             20214

5             20215

6             20216

7             20217

8             20218

9             20219

10           202110

11           202111

12           202112

13           202113

14           202114

15           202115

16           202116

17           202117

18           202118

19           202119

20           202120

21           202121

22           202122

23           202123

24           202124

25           202125

Το σχολείο μας θα επικοινωνήσει με τους γονείς των επιτυχόντων μαθητών για τη δήλωση φοίτησής τους.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 22650-23886.

Άμφισσα 17 Ιουνίου 2021