Επίσκεψη στο ΚΠΕ Άμφισσας

Από την επίσκεψη του Μουσικού σχολείου Άμφισσας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας.

Τα παιδιά της Γ Γυμνασίου παρακολούθησαν το πρόγραμμα. “Πόλη και οικοσύστημα χθες, το σήμερα και το μέλλον της Άμφισσας”. Η εκπαίδευση περιελάβανε αρχικά μία ενημέρωση των μαθητών για το οικοσύστημα της πόλης της Άμφισσας και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που άμεσα την αφορούν και στη συνέχεια περίπατος μέχρι το Κάστρο σε μονοπάτια και δρόμους της πόλης για μία βιωματική εμπειρία με την πόλη.

Ευχαριστούμε τον Γεώργιο Κόττη για την υπέροχη ξενάγηση και τις εκπαιδευτικούς Κυριαζή Γιούλη (Βιολόγο) και την Μαρία Ντόνα (Μουσικό) που συνόδευσαν τους μαθητές μας.