Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Στο πλαίσιο της αγωγής σταδιοδρομίας, ομάδα μαθητών/τριών  του αντίστοιχου προγράμματος συμμετείχε ενεργά στη δράση”Αλφαβητάρι Οικονομικών” της ActionAid για τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό. Έχοντας συνδιαμορφώσει λοιπόν την ατζέντα της συζήτησης στο πάνελ της  «IQonomy: A future of progress and sustainability through financial literacy», βρέθηκαν ζωντανά στην 1η συζήτηση που έγινε στους Δελφούς σχετικά με την εκπαίδευση, στις 11.04.2024. Ενημερώθηκαν για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, εξοικειώθηκαν με τους βασικούς οικονομικούς όρους και τη διαχείριση καθημερινών χρηματοοικονομικών θεμάτων. Ενημερώθηκαν για την κυκλική οικονομία και τους παρουσιάστηκαν ιδέες, ώστε να  καλλιεργήσουν περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και να έρθουν σε επαφή με την πράσινη επιχειρηματικότητα. Έμαθαν πώς να διαχειρίζονται τα χρήματά τους με σύγχρονα μέσα πληρωμής.

Τη συζήτηση συντόνισε ο YouTuber και content creator Γιώργος Βαγιάτας. Στο πάνελ συμμετείχαν, στελέχη που έχουν ασχοληθεί με δράσεις που αφορούν τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό των νέων.

Delphi Economic Forum 2024