Πορεία διαμαρτυρίας Μουσικού Σχολείου Άμφισσας

Στις 6/11/2018 οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας πραγματοποίησαν πορεία  διαμαρτυρίας προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας και το Δήμο Δελφών προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις ελλείψεις καθηγητών σε μουσικά μαθήματα, τα προβλήματα στη μετακίνηση μαθητών σε απομακρυσμένες περιοχές και την καθυστέρηση στη σίτιση των μαθητών. Στην πορεία διαμαρτυρίας συμμετείχαν εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.