Πρόγραμμα μαθημάτων Δευτέρας 21/9/2020

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα μαθημάτων για τη Δευτέρα 21/9/2020 έχει αποσταλεί στα e-mail των γονέων.