Ενημερωτική επιστολή σχετική με ηλεκτρονικές εγγραφές

Ενημερώνουμε τους γονείς του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας για το νέο τρόπο εγγραφής στις τάξεις του Γενικού ή Μουσικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ.  Για να διαβάσετε την ενημερωτική επιστολή πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα σπουδών των μουσικών σχολείων

Ιδρυτικός νόμος Μουσικών Σχολείων

Ο ιδρυτικός νόμος 1824 των Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ296/30-12-1988 τ. Α’ (σελίδες 7-8). Προηγήθηκε η υπουργική απόφαση με το ΦΕΚ649/2-9-1988 τ. Β’.