Ενημερωτική επιστολή σχετική με ηλεκτρονικές εγγραφές


Ενημερώνουμε τους γονείς του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας για το νέο τρόπο εγγραφής στις τάξεις του Γενικού ή Μουσικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ.  Για να διαβάσετε την ενημερωτική επιστολή πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα σπουδών των μουσικών σχολείων


Λειτουργία Μουσικών Σχολείων


Για τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων ενημερωθείτε από το σχετικό ΦΕΚ πατώντας εδώ.

Ιδρυτικός νόμος Μουσικών Σχολείων


Ο ιδρυτικός νόμος 1824 των Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ296/30-12-1988 τ. Α’ (σελίδες 7-8). Προηγήθηκε η υπουργική απόφαση με το ΦΕΚ649/2-9-1988 τ. Β’.