Νεοσύστατη μπαντίνα του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας