Διαλείμματα

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1η ώρα                  8.00 ? 8.45

2η ώρα                  8.50 ? 9.30

3η ώρα                  9.40 ? 10.20

4η ώρα                  10.30 ? 11.10

5η ώρα                  11.15 ? 11.55

6η ώρα                  12.05 ? 12.45

7η ώρα                  12.50 ? 13.30

8η ώρα                  13.35 ? 14.15

9η ώρα                  14.15 ? 14.50

ΦΑΓΗΤΟ

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

1ο                     8.45 ? 8.50

2ο                     9.30 ? 9.40

3ο                     10.20 ? 10.30

4ο                     11.10 ? 11.15

5ο                     11.55 ? 12.05

6ο                     12.45 ? 12.50

7o                     13.30 ? 13.35