Οδηγίες για το άνοιγμα λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε οδηγίες για την παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Οδηγίες για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο