Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα εξεταστικά κέντρα των ειδικών μαθημάτων. Ενημερωθείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν.

ΕΞΕ – 96629 – 2019 – Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική) & ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ