Ιδρυτικός νόμος Μουσικών Σχολείων

Ο ιδρυτικός νόμος 1824 των Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ296/30-12-1988 τ. Α’ (σελίδες 7-8). Προηγήθηκε η υπουργική απόφαση με το ΦΕΚ649/2-9-1988 τ. Β’.