Συμμετοχή του σχολείου μας στην εκδήλωση του Πολιτιστικού Κέντρου Φωκίδας

Το σχολείο μας στηρίζει με τη συμμετοχή του την προσπάθεια του Πολιτιστικού Κέντρου Φωκίδας για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.